Cara Membangunkan Pemimpin dalam Organisasi Anda

Jun 18, 2023 3 Minit

Kepimpinan adalah aspek penting dalam mana-mana organisasi, dan membangunkan pemimpin yang berkesan adalah penting untuk mencapai kejayaan. Malangnya, ramai orang dalam jawatan kepimpinan adalah pemimpin dalam tajuk sahaja, tidak mempunyai kemahiran untuk memberi inspirasi, memperkasa dan berkhidmat kepada pasukan mereka dengan berkesan. Untuk membantu pemimpin HR/Perniagaan memastikan pengurus dan pemimpin mereka berkesan, berikut ialah lima bidang utama untuk difokuskan:

Mendefinisikan Kepimpinan

Untuk bermula, adalah penting untuk menentukan maksud kepimpinan dalam organisasi anda. Pertimbangkan nilai dan tingkah laku yang penting kepada pasukan anda dan bangunkan model kepimpinan yang mencerminkan nilai tersebut. Contohnya, jika anda menghargai inovasi, anda mungkin membangunkan model yang menekankan kreativiti, mengambil risiko dan berfikiran terbuka.

Fikirkan keperluan orang lain sebelum keperluan anda sendiri

Untuk menjadi pemimpin yang berkesan, anda perlu mengutamakan keperluan ahli pasukan anda. Ini mungkin melibatkan mendengar secara aktif kebimbangan mereka, memberikan maklum balas yang membina dan mengiktiraf pencapaian mereka. Sebagai contoh, pengurus boleh memulakan mesyuarat pasukan dengan meminta setiap ahli berkongsi sesuatu yang positif yang berlaku kepada mereka minggu itu. Ini menunjukkan bahawa pengurus mengambil berat tentang kesejahteraan pasukan dan membantu mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan menyokong.

Tetapkan standard yang tinggi dan pastikan orang bertanggungjawab kepada mereka

Pemimpin perlu menetapkan standard yang tinggi untuk diri mereka sendiri dan pasukan mereka, kemudian memastikan semua orang bertanggungjawab terhadap piawaian tersebut. Ini boleh melibatkan pembangunan metrik prestasi yang jelas, menyediakan maklum balas tetap dan menawarkan peluang untuk pembangunan profesional. Sebagai contoh, pengurus jualan boleh membangunkan matlamat jualan untuk setiap ahli pasukan dan memantau kemajuan mereka melalui daftar masuk biasa. Dengan memastikan ahli pasukan bertanggungjawab, pengurus mewujudkan budaya akauntabiliti dan menggalakkan prestasi tinggi.

Menumpukan masa setiap hari untuk pembangunan kemahiran kepimpinan

Membangunkan kemahiran kepimpinan yang kukuh memerlukan pembelajaran dan refleksi berterusan. Galakkan pengurus dan pemimpin meluangkan masa setiap hari untuk merenung gaya kepimpinan mereka, belajar daripada orang lain dan mencari peluang pembangunan profesional. Ini boleh melibatkan membaca buku tentang kepimpinan, menghadiri persidangan atau bengkel, atau mendapatkan bimbingan daripada pemimpin yang lebih berpengalaman dalam organisasi. Dengan mengutamakan pembelajaran dan pembangunan, pengurus dan pemimpin boleh terus meningkatkan kemahiran mereka dan sentiasa mengikuti aliran terkini dan amalan terbaik.

Mengakui anda tidak tahu semua jawapan

Tiada pemimpin yang mempunyai semua jawapan, dan penting untuk mengenali ini dan mendapatkan sokongan apabila diperlukan. Galakkan pengurus dan pemimpin membina rangkaian sokongan yang kukuh dalam organisasi, termasuk rakan sebaya, mentor dan pemimpin lain. Ini boleh melibatkan mendapatkan nasihat tentang situasi yang mencabar, bekerjasama dengan orang lain dalam projek, dan memberikan maklum balas dan sokongan kepada orang lain. Dengan mengakui apabila mereka tidak mempunyai semua jawapan, pemimpin boleh mewujudkan budaya keterbukaan dan kerjasama dalam organisasi.

Buat mantra yang memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain

Mantra yang berkuasa boleh memberi inspirasi dan motivasi kepada ahli pasukan untuk mencapai matlamat mereka. Galakkan pengurus dan pemimpin untuk membangunkan mantra yang mencerminkan nilai dan aspirasi pasukan mereka. Sebagai contoh, pasukan yang bekerja pada produk baharu mungkin menghasilkan mantera seperti "inovasi, lelaran dan hantarkan". Mantra ini mengingatkan pasukan tentang matlamat bersama mereka dan membantu mereka kekal fokus pada perkara yang penting.

Membangunkan pemimpin yang berkesan memerlukan masa dan usaha, tetapi ia adalah pelaburan yang membuahkan hasil dalam jangka panjang. Dengan mentakrifkan kepimpinan, memberi tumpuan kepada orang lain, menetapkan standard yang tinggi, menumpukan masa untuk pembangunan, mengakui kelemahan dan memberi inspirasi kepada orang lain dengan mantra yang memotivasikan, pemimpin HR/Perniagaan boleh membantu pengurus dan pemimpin mereka menjadi pemimpin yang berkesan dan memberi inspirasi. Ingat, kepimpinan adalah perjalanan, bukan destinasi, dan ia memerlukan dedikasi dan kerja keras untuk menjadi pemimpin yang berkesan.

Artikel ini diterjemah dari:

How to Develop Leaders Within Your Organisation

Leaderonomics.com ialah laman web bebas iklan. Sokongan dan kepercayaan berterusan anda kepada kami membolehkan kami mengatur, menyampaikan dan mengekalkan penyelenggaraan laman web kami. Apabila anda menyokong kami, anda membenarkan berjuta-juta orang untuk terus membaca secara percuma di laman web kami. Adakah anda akan memberi hari ini? Klik di sini untuk menyokong kami.

Diterjemah oleh: Amirah Nadiah

Sila Kongsi

Alt

Cadangan Buat Kamu

Guru

9 Kualiti Guru Pendidikan Khas

Oleh Eliza Jeffrey. Guru pendidikan khas memainkan tugas yang menuntut tetapi memenuhi, dan mereka yang mempamerkan sifat ini akan mempengaruhi kehidupan pelajar mereka dengan ketara.

May 16, 2023 5 Minit

Jadilah Pembaca Leader’s Digest